Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan Stenhuggeren v/Torben Jørgensen håndterer personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Stenhuggeren v/Torben Jørgensen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

 

Kontaktoplysninger:

Navn: Torben Jørgensen

Adresse: Møllevej 6, 5772 Kværndrup

CVR-nr.: 25207041

Telefon:  21407560

Mail: info@stenhugger-fyn.dk

 

Redegørelse over hvilke oplysninger vi indsamler, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

Besøg på hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden via Google analytics:

 • IP-adressen
 • Søgetermer
 • Type af browser
 • Netværkslokation
 • Informationer om computer

 

Formålet med indsamlingen

Optimering af brugeroplevelsen, hjemmesidens funktion og målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud

 

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra f.

 

Modtagere af oplysninger

Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

 

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Oplysningerne slettes når du ikke har besøgt hjemmesiden i 3 år.

 

Kommunikation via hjemmeside

Når du kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:

 • Navn
 • Mailadresse

 

Formålet med indsamlingen

Levering af en service, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

 

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en vare til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.

 

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Oplysningerne bliver slettet hvis der ikke oprettes et samarbejde, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år plus indeværende kalenderår jf. bogføringsloven.

 

Når du er kunde hos Stenhugger-Fyn 

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

 

Formålet med indsamlingen

Levere en vare og udføre bestilte opgaver, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

 

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en opgave til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.

 

Modtagere af oplysninger

Torben Jørgensen

 

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Slettes kun hvis kunden beder om det, da forretningen skal kunne yde den service at kunne slå kunden op ved et supplerende køb. Fysiske papirer makuleres ved sletning.

 

Cookies på hjemmeside

Formålet med indsamlingen

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af webstedet til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

 

Retsgrundlag for behandling

Jævnfør persondataforordningen, art. 94. oplyser vi at samtykket kan trækkes tilbage, da det efter 25. maj er en gyldighedsbetingelse for et samtykke. Vi skal dog informere om hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

De cookies, der gemmes på din enhed, vil blive opbevaret i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang du var inde på hjemmesiden. Hver gang du genbesøger en hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb.

 

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som Stenhuggeren v/Torben Jørgensen naturligvis forholder sig til, se herunder:

 

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

 

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

 

(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

 

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring.

 

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

 

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk